Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

Vul onze enquête in a.u.b.

Met dit onderzoek (gefinancierd door het Venture Philantrophy Fonds van de Koning Boudewijnstichting) wil Inclusie Vlaanderen luisteren naar haar leden: 
- wat doen we goed en minder goed? 
- wat zijn de wensen en verzuchtingen bij onze leden?
- hoe kunnen wij hier beter aan tegemoet komen? 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is ervoor zorgen dat we u in de toekomst nog beter kunnen bedienen. 
 
Het zou ons –en op termijn ook u- dan ook erg helpen als u zou willen deelnemen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te 
vullen. Het invullen duurt hooguit 10 minuten. Uw antwoorden zijn uiteraard anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt door Indiville.
 
Hoe neemt u deel?
 
U surft naar dit adres: http://s.research.indiville.be/onderzoek en vult daar de vragenlijst online in.