Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

Wat is inclusie Vlaanderen?

Wat is inclusie?

Inclusie is nog een stap verder dan integratie. Bij integratie is het de persoon met een handicap die zich in de maatschappij moet integreren. Bij inclusie moet ook de maatschappij inspanningen doen. Tweerichtingsverkeer dus.

Nogal wat mensen linken 'inclusie' enkel aan inclusief onderwijs. Inclusie omvat echter alle domeinen des levens. In feite is het simpel: overal en altijd moet een persoon met een (verstandelijke) handicap hetzelfde leven kunnen leiden als alle andere burgers.

Inclusie is een heel krachtig concept. Het is een filosofie, een manier van denken, een manier van naar de wereld kijken.
Daardoor is het ook een relationeel concept. Het gaat om het verbonden zijn met mensen, sociaal en emotioneel, om het erbij horen, het zich omringd weten, maar zonder zich ingesloten te voelen.

Wat is inclusie Vlaanderen?

Inclusie Vlaanderen wil voor personen met een verstandelijke handicap een zo inclusief mogelijk leven, met ondersteuning waar nodig. We waken er dan over dat die ondersteuning er is of komt, liefst in zoveel mogelijk vormen, zodat de persoon kan kiezen. Bij al wat we dromen, bedenken en doen, is de achterliggende gedachte en het grote doel dat onze doelgroep er beter van wordt.

We zijn gegroeid - we besparen u een historisch overzicht - uit een beweging die ontkiemde in de jaren vijftig van vorige eeuw - in de Middeleeuwen dus grin. Toen bestond er echt niks voor personen met een verstandelijke handicap. Ze leefden 'in het verborgene', bij hun ouders of in instellingen. Een groep ouders vond dit niet kunnen. Ze eisten voor hun kinderen passend onderwijs. De bal ging aan het rollen. Steeds meer ouders kwamen erbij, onze eerste plaatselijke afdelingen ontstonden. Onder hun impuls ontkiemden buitengewone scholen, beschutte werkplaatsen, begeleidingsdiensten, voorzieningen, vrijetijdscentra, .... Best een imposant verleden dus. Maar laat ons daar niet bij stilstaan, beter is het te focussen op de toekomst. Want ook al is de situatie van onze doelgroep erop verbeterd, we zijn er nog niet.

Onze kerndoelstellingen willen personen met een verstandelijke handicap recht te geven op alles wat een andere burger ook heeft. Personen met een verstandelijke handicap hebben voor ons volgende rechten:

1.Recht op een menswaardig leven
2.Recht om op te groeien in hun gezin of in een zo goed mogelijk vervangend en aanvullend milieu
3.Recht op passend onderwijs (gewoon of buitengewoon, aangepast aan hun beperkingen, noden en mogelijkheden) ) op elk niveau en ook op permanente vorming
4.Recht op een volwaardig relationeel en familiaal leven
5.Recht op een zinvolle dagbesteding of werk (betaald of onbetaald) in een gewone of beschermde omgeving
6.Recht op een volwaardig inkomen dat hen in staat stelt een leven in de maatschappij uit te bouwen
7.Recht op wonen met ondersteuning die aangepast is aan hun behoeften en gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid
8.Participatie- en beslissingsrecht in alle aangelegenheden die hen aanbelangen
9.Recht op een volwaardige keuze op vlak van vrijetijdsbesteding
10.Recht op een beleid dat voldoende specifiek, inclusief en gecoördineerd is

Die rechten realiseren, is ons grote doel.