Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

Oostende

Inclusie Vlaanderen afdeling Oostende

Omdat enkele bestuursleden om gezondheidsredenen moesten afhaken, staat onze werking momenteel op een laag pitje.

Er wordt nu gewerkt aan een heropstart. Enkele nieuwe mensen verklaarden zich bereid hieraan mee te werken. Maar ze kunnen nog wat hulp gebruiken. Welke kustbewoners voelen zich geroepen om onze Oostendse afdeling te versterken?

Annette Lanssens-Pollentier - 059 33 12 98 - annette.pollentier(apenstaartje)skynet.be - ontvangt graag uw bericht.

Geen berichten

`