Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

onze sociaaljuridische dienst

Personen met een verstandelijke handicap en hun familieleden of andere vertrouwenspersonen kunnen met hun sociaaljuridische vragen bij ons terecht.

De wereld van de gehandicaptenzorg zit complex in mekaar. Je ziet door de vele bomen met ontelbare vertakkingen het bos niet meer. Inclusie Vlaanderen zorgt echter graag voor bewegwijzeing doorheen dit ondoorgrondelijke bos. Dagelijks worden we geconfronteerd met vragen, zorgen, problemen van mensen. De zeer diverse vragen rond alle aspecten van verstandelijke handicap en dikwijls ook rond vastgelopen situaties of een muurvast kluwen van problemen, worden beluisterd, er wordt richting gegeven, geadviseerd of zo nodig doorverwezen.

Inclusie Vlaanderen wordt vooral geconsulteerd door haar leden zelf (personen met handicap, ouders, familieleden, voogden, voorlopig bewindvoeders,...) maar eveneens door overheidsinstanties, universitaire centra, huisartsen, rechtbanken, advocaten, notarissen, organisaties, voorzieningen, scholen, oudercomités, …

Zit je met vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons: klik hier

 

Sociaaljuridische dienst: spiegel van de maatschappij

Aan de vragen die mensen stellen, kun je merken waar in de maatschappij het schoentje wringt. ‘De ideale wereld’ is een tv-programma op Canvas, maar is helaas geen werkelijkheid. In een ideale wereld zou alles probleemloos verlopen en zouden er geen sociaaljuridische diensten nodig zijn. Maar een maatschappij is nu eenmaal mensenwerk, dus blijft een ideale wereld een utopie. Zo goed mogelijk probeert Inclusie Vlaanderen de vragen van mensen te beantwoorden en waar nodig een reddende hand toe te steken.

Dienstverlening

Dagelijks wordt Inclusie Vlaanderen geconfronteerd met vragen, zorgen, problemen van mensen. Deze vragen bereiken ons telefonisch of per mail en zijn zeer divers. Ze draaien rond alle aspecten van verstandelijke handicap en betreffen alle leeftijdscategorieën. We luisteren aandachtig naar deze vragen,  we geven info, adviseren, bemiddelen, verwijzen door.
Het is voornamelijk Bernadette Rutjes, directeur Inclusie Vlaanderen, die deze taak op zich neemt. Zo nodig doet ze ook huisbezoeken.
Soms is het de opbellers niet enkel te doen om het verkrijgen van gerichte antwoorden op hun vragen, maar willen ze gewoon een luisterend oor, troost en opbeuring. Hiervoor zorgen ook de andere personeelsleden, want schort er wat aan hun kennis van de complexe wereld van de gehandicaptenzorg, met hun emotionele intelligentie is niks mis.
Inclusie Vlaanderen wordt vooral geconsulteerd door de leden van Inclusie Vlaanderen zelf (personen met handicap, ouders, familieleden, voogden, voorlopig bewindvoerders, …) maar eveneens door overheidsinstanties, universitaire centra, huisartsen, rechtbanken, advocaten, notarissen, organisaties, voorzieningen, scholen, oudercomités, ……

Signaalfunctie

Naast de individuele dienstverlening naar de leden toe, worden ook de beleidsontwikkelingen met betrekking tot personen met verstandelijke handicap nauw gevolgd. Inclusie Vlaanderen heeft dan ook een signaalfunctie om de regelmatig voorkomende problemen en onregelmatigheden waarmee onze doelgroep te maken krijgt, bij de bevoegde personen, instanties of beleidsorganen aan te kaarten en te bespreken. De stem van onze leden wordt door Inclusie Vlaanderen vertegenwoordigd in diverse beleids- en adviesorganen.

Informatieverstrekking

Inclusie Vlaanderen informeert haar leden (individuele leden en diensten en voorzieningen) op sociaaljuridisch vlak via haar wekelijkse nieuwbrief en haar ledentijdschrift ‘Onze Stem’, maar ook door het verzorgen van lezingen en informatiesessies, meestal op vraag van afdelingen en diensten. Zeker in deze tijden van zorgvernieuwing is het nodig dat mensen juiste informatie krijgen. Het grote voordeel van infobijeenkomsten in de plaatselijke afdelingen is dat mensen er onmiddellijk antwoorden kunnen krijgen op hun vragen, maar ook onderling informatie kunnen uitwisselen. Dat aan deze infobijeenkomsten meestal een gezellig slot wordt gebreid, is evenmin onbelangrijk.