Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

onze activiteiten

Inclusie Vlaanderen is een organisatie die opkomt voor de rechten en belangen van personen met een verstandelijke handicap. Met man en macht spannen we samen om hen een inclusief en kwalitatief leven te geven. We spannen ons daarvoor in aan (onder meer) de grote overlegtafels van het beleid. En omdat de boog niet altijd mag gespannen staan, ontspannen we ook regelmatig, samen met de doelgroep die ons zo lief is. Dit gebeurt onder meer in onze plaatselijke afdelingen, die allemaal de gouden combinatie vonden tussen informeren en amuseren. Meer over onze spannende vereniging is te lezen op: www.inclusievlaanderen.be

 

1. Ontspannen

Je krijgt uitnodigingen voor activiteiten van onze plaatselijke afdelingen. Je krijgt door je lidmaatschap een fikse korting voor deelname aan deze lokale activiteiten en aan die van de hoofdzetel.

Daarnaast organiseren we activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Zo organiseren we regelmatig een familiedag aan de kust.

 


2. Inspannen

Vier maar per jaar valt ons ledenblad Onze Stem bij jou in de bus. In dit magazine staat de leefwereld van de persoon met een verstandelijke handicap en zijn ouders en omgeving centraal. Wekelijks waait eveneens het Rijgmailtje in de mailbox, onze digitale nieuwsbrief.

Je krijgt ook gratis sociaaljuridisch advies. Vaak zie je door de bomen het bos niet meer in het steeds vernieuwende zorglandschap. Dan staan wij klaar om je als een goede boswachter de weg te wijzen.

Wanneer we genoeg aanvragen krijgen, nemen we de taak op om easy-to-read versies te schrijven van beleidsteksten. Heeft u weet van belangrijke documenten die in onduidelijke administratief-juridische taal opgesteld zijn en krijgt u er kop noch staart aan, laat het ons weten.

 


3. Samenspannen

We zetelen in allerlei overlegtafels op regionaal en nationaal niveau om de belangen van onze leden te verdedigen. Hoe groter onze achterban wordt, hoe meer gewicht we kunnen uitoefenen in het overleg met beleidsmakers, voorzieningen en gebruikers om ervoor te zorgen dat jou noden gehoord worden.