Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

Publicaties

Parallel rapport VN-Verdrag

Laatstgenoemd Centrum maakte op 28 februari 2014 zijn parallel rapport over aan het VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap. In dit rapport geeft het Centrum een kritische reflectie op het statelijk rapport dat eerder aan het VN-Comité werd overgemaakt en eind 2014 geëvalueerd zal worden. Het parallel rapport is beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels, en kan gedownload worden op de website: http://goo.gl/pe8epV

Meer lezen

Memorandum voor de Vlaamse en Federale Verkiezingen van 25 mei 2014

Als Vlaamse vereniging voor personen met een verstandelijke handicap en hun omgeving ijveren wij ervoor dat iedere persoon met een verstandelijke handicap een eigen en gewaardeerde plaats in de maatschappij kan innemen, want dat is ware inclusie.

In plaats van een uitgebreid memorandum is ons verlanglijstje dan ook zeer eenvoudig samen te vatten:

We vragen een samenleving waar plaats is voor iedereen.

Lees hier het memorandum dat Inclusie Vlaanderen opgestuurd heeft naar de leden van de commissie Welzijn, de politieke partijen en de pers.

Meer lezen

Brochure “De nieuwe regeling voor de bescherming van de meerderjarige personen”

In opvolging van de studiedag die door onze verenigingen op 10 januari 2014 werd georganiseerd, heeft onze moedervereniging NVHVG een brochure uitgegeven:

“De nieuwe regeling voor de bescherming van de meerderjarige personen”

Deze brochure brengt een degelijk overzicht van de nieuwe wet van 17 maart 2013 rond de hervorming van het beschermingsstatuut en is daardoor een nuttig instrument voor de families en de professionelen van de sector.

Aarzel niet om deze brochure nu te bestellen via e-mail aan thomas.dabeux@nvhvg.be.

Meer lezen

Memorandum aan de volgende Vlaamse Regering

De sector voor personen met een handicap is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest. De huidige minister, Jo Vandeurzen, stelde zijn perspectiefplan voor in 2010. Dat bracht een positieve beweging in de richting van zorgvernieuwing mee. De concrete effecten hiervan blijven echter vaag. En ondanks deze inspanningen van de overheid, blijft het probleem van de wachtlijsten groeien. 

Inclusie Vlaanderen heeft, samen met 14 organisaties een memorandum opgesteld, gericht aan de volgende Vlaamse regering.

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/files/Memorandum%20aan%20de%20volgende%20Vlaamse%20regering.pdf

Meer lezen