Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

slideshow

Infoavond

Infosessies Persoonsvolgend Budget in maart 2017

Spoken volgende vragen door je hoofd?
•         Hoe ga je aan de slag met een PVB?
•         Welke ondersteuning kan je inkopen en hoe doe je dit?
•         Welke contracten zijn er? En hoe onderhandel  je zodat je de ondersteuning krijgt, die aansluit bij je noden?
•         Hoe kan je de kosten becijferen en verantwoorden aan het VAPH?
•         Hoe weeg je in dit nieuw financieringssysteem de verschillende opties af? En bij wie kan je terecht?

Verdrijf dan deze spoken met het volgen van een infosessie.
Een initiatief van de Raad van Gebruikers van het VGPG
in samenwerking met de vier bijstandsorganisaties.

op 8 maart in Leuven
op 13 maart in Roeselare
op 15 maart in Malle
op 20 maart in Gent
op 22 maart in Hasselt

Deze infosessies zijn er voor personen met een handicap of hun netwerk. Met na de inleiding individuele overlegtafels bemand door medewerkers van het VGPH en de 4 bijstandsorganisaties.
De plaatsen zijn beperkt, vlug inschrijven is de boodschap. Dat kan door een mail te sturen naar http://inschrijvingen@vgph.be met vermelding van naam + datum/plaats van de gekozen sessie.

Meer info:
http://www.vgph.be/nl/wat_doen_we/infosessies_persoonsvolgend_budget
of bellen naar Tia De Wannemaeker - 0499 42 43 61

Meer lezen

Verslag Trefdag Handicap 2014

Zaterdag 18 oktober 2014. Leuven lag te kirren in de zon. Het ganse weekend zou het 24° en meer worden. De maandagkranten zouden het er later over hebben: een dergelijke nazomer was ongezien. Iedereen had ervan geprofiteerd om te gaan wandelen in het bos of aan zee, om een terrasje te doen of de barbecue nog eens uit de winterstalling te halen.

Maar zo’n Indian Summer is natuurlijk nefast voor binnenhuisactiviteiten. En laat zo’n warme weekenddag nu net de datum zijn waarop zes organisaties een ‘Trefdag Handicap’ hadden gepland. Een dag met als rode draad ‘inclusie’, sinds het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap meer dan ooit een mensenrecht voor alle burgers met een handicap.

...

Meer lezen